fredag 25 mars 2011

Mall och beskrivning av stjärnkort

Här kommer en beskrivning av hur man gör ett sånt här stjärnkort.


Jag har utgått från en vanlig cardstock i storleken 12". Sidorna på den triangel som du ska klippa ut ska vara 12" långa. Mät ut mitten på pappret (6") och rita ut ett streck längst upp, se bilden nedan. Detta streck får du senare sudda bort. Tyvärr blev bilden jag tog innan jag klippte så suddig, så på bilden har jag redan klippt ut triangeln och bigat, men ni kan nog se ändå.


Rita ut sidorna genom att ta en linjal och se till att sidan blir 12" från nedre hörnet fram till den ritade linjen. Klipp eller skär ut triangeln.

Nu ska du biga. Markera mitten på varje sida (6"). Dela halva sidan i tre och markera 1/3 från mitten. Du ska alltså markera vid 4", 6" och 8" på alla tre sidorna. Biga mellan mitten strecken (streckade linjen) på ena sidan och biga de prickade linjen på andra sidan.Vik längs med bigningarna, de streckade inåt och de prickiga utåt.  Nu kan du vika ihop stjärnan. Det är lite trickigt att få ihop stjärnan eftersom de ska vara omlott.


Om man hellre vill mäta i cm, kan man göra den med sidan 30 cm och biga vid 10, 15 och 20 cm.